PRIVACYVERKLARING:

Catering Witsoone, gevestigd in de Canadaweg te 8972 Proven, respecteert uw privacy. Daarom informeren wij u graag op duidelijke en transparante wijze over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring nog bijkomende vragen of bedenkingen heeft, kan u een mail sturen naar Eveline@Witsoone.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens welke minimaal nodig zijn voor het bevestigen van uw reservatie of het doorsturen van newsletters indien u zich hiervoor inschreef. Daarom vragen wij u uitsluitend om uw:

–          Naam en voornaam

–          Emailadres

–          Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

–          Om uw reservatie te bevestigen

–          Om klanten en orders correct te beheren

–          Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

De gegevens die u ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is een officieel verzoek van de politie in het kader van een onderzoek.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Witsoone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is met andere woorden afhankelijk van het doel of het type overeenkomst en zal dus naargelang variëren.

Hoe kan u uw gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Eveline@Witsoone.be. Om uw privacy te beschermen, vragen wij u om in dat geval ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen aan uw verzoek.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Witsoone heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bovendien worden onze getroffen maatregelen regelmatig geëvalueerd. Indien u alsnog de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, er aanwijzingen zouden zijn van misbruik of u een klacht heeft, neemt u best meteen contact met ons op. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.